Välj förgasare med luft- eller bränsleskruv

Ofta detsamma som att välja mellan två- eller fyrtakt