Förgasarens kretsar

Förgasaren kan delas upp i fem kretsar (... eller sex) vilka alla påverkar bränsle-/luftblandningen. Av bilden framgår hur dessa kretsar överlappar varandra. Jag har valt att ta med även luftmunstycket (Main air jet) då denna krets har en viktig funktion speciellt i tvåtakt.   

 

  Lågfartskretsen (Pilot system)

  Trotteln (Throttle valve)

  Trottelnålen (Jet needle)

  Nålmunstycket (Needle jet)

  Huvudmunstycket (Main jet)

  Luftmunstycket (Main air jet)