Tabell med måttuppgifter 

Artikelnamn

Flänsmått C-C

Ansl.diameter

Fri flödesdiameter

Längd

VM28 cccp-uk

I-VM28-200-1

I-VM30-200-1

I-VM32-200-1

I-VM34-200-1

I-VM36-200-1

I-VM38-200-1

I-VM40-200-1

I-VM44-200-1

KHS-004

HS42/018-42

HS42/018-45

HS42/062-42


HS42/062-45

HS42/062-48

Ins 755047

Ins 704440

Ins 704432/44

Ins 753936

Ins 733932-38

Ins 754338

Ins 704340

53 mm

60 mm

57 mm

75 mm

60 mm

70 mm

75 mm

75 mm

84 mm

70 – 75 mm

70 – 75 mm

7
0 – 75 mm

70 – 75 mm

70 – 75 mm

74 – 79 mm

75 mm

70 mm

70 mm

75 mm

73 mm

75 mm

70 mm

34 mm

35 mm

37 mm

40 mm

40 mm

43 mm

43 mm

52 mm

52 mm

43 mm

46 mm

50 mm

46 mm

50 mm

53 mm

50 mm

44 mm

44 mm

39 mm

39 mm

43 mm

43 mm

30 mm

30mm

30 mm

34 mm

36 mm

40 mm

40 mm

46 mm

46 mm

40 mm

42 mm

45 mm

51 x 46 mm

51 x 46 mm

52 x 49 mm

47 mm

40 mm

32 x 44 mm ovalt

36 mm

32-38 mm koniskt

38 mm

40 mm

28 mm

28 mm

23 mm

32 mm

25 mm

25 mm

28 mm

32 mm

26 mm

28 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

25 mm

32 mm

25 mm

38 mm

32 mm

32 mm

28 mm

25 mm