Keihin trottelnålar

N427-12
Passar: CR Special 26-33
N427-48
Passar: PE38, PJ34-38, PWK33-41, PWM38
N427-90
Passar: FCR28-33
N427-OB/OC
Passar: FCR35-41, FCR-MX
N427-46
Passar: PE26-28, PWK28
N427-51
Passar: CR Special 35-39
Harley CV40
Passar: Harley-Davidson CV40