Nålmunstycken med serienummer, från vänster till höger: 145, 332, 188, 622, 389, 633, 159,
247, 224, 169, 568, 454, 723, 175, 472, 166, 182, 249.

.

Nålmunstycken