-Ja, javisst... självklart!


Har du köpt en förgasare av oss, och undrar över något, ska du inte tveka att lyfta luren. Vi är till för våra kunder och bistår mer än gärna med råd och tips - och ja, javisst... självklart utan kostnad! 
           Nu är det emellertid inte bara våra kunder som vill få del av vårt kunnande. Många ringer och vill ha hjälp med felsökning, bestyckning eller annat förgasar-relaterat. Den tid som åtgår till detta kan vissa dagar sammanlagt uppgå till mer än en timme. Tid som vi hellre hade lagt på våra befintliga kunder som i värsta fall kanske får vänta en dag extra på sin leverans.
           Om du kommit lösningen på spåret genom att ventilera dina frågor med oss uppskattar vi om du swishar 200 kr till 123 681 90 80 och märker betalningen "konsultation".