-Ja, javisst... självklart!


Har du köpt en förgasare av oss, och undrar över något, ska du inte tveka att lyfta luren. Vi är till för våra kunder och bistår mer än gärna med råd och tips - och ja, javisst... självklart utan kostnad! 
           Nu är det emellertid inte bara våra kunder som vill få del av vårt kunnande. Många ringer och vill ha hjälp med felsökning, bestyckning eller annat förgasarrelaterat. Den tid som åtgår till detta kan vissa dagar sammanlagt uppgå till mer än en timme. Tid som vi hellre hade lagt på våra befintliga kunder som i värsta fall kanske får vänta en dag extra på sin leverans.
           Ett typisk konsultation kan sluta med att personen säger "ja, ja, så kan det vara!" i samma stund som han inser varför hojen har blivit så svårstartad. Ett kort samtal fick honom på spåret. Det hela var ju klart som korvspad... lika självklart som om han kommit på det själv! I det  läget är det lätt att glömma bort värdet av en konsultation. Några minuters samtal besparade honom kanske flera timmars felsökande.
           Tiden har ett ett värde. Både för dig och för oss. Om du värderar vår hjälp swishar du 200 kr till 123 681 90 80 och märker betalningen "konsultation".