Köpvillkor
All försäljning sker över nätet. Vi erbjuder följande betalningsmetoder:             

  • KLARNA
  • SWISH
  • DIREKTBETALNING
  • PAYPAL
  • FÖRSKOTTSBETALNING
  • FÖRETAGSFAKTURA
Priser Samtliga priser är angivna inklusive svensk moms (25%). Vid försäljning till Danmark och Finland debiteras svensk moms enligt EU:s regler för distansförsäljning. Länder utanför EU betalar ingen moms.

Frakt Vi använder oss av Postnord och skickar i regel samma dag! Beställningar som inkommit efter kl 16.00 skickas nästföljande vardag. Minsta fraktavgift 40 kr.

Klarna Denna betalningsmetod (förvald) ger dig möjlighet att dela upp betalningen eller, om du hellre så vill, betala totalbeloppet inom 14 dagar. Faktureringen sköts av Klarna.

Swish är en smidig och snabb betalningsmetod som fler och fler visat sig välja. Efter beställningen swishar du enkelt betalningen från mobilen.
     Swish kan du också använda när du handlar varor som inte finns upplagda i webbutiken men som du beställt via mail eller på telefon. Swishnumret till Braigasen är 123 681 90 80 och i meddelanderutan skriver du det erhållna ordernumret.

Direktbetalning För dig som vill betala direkt men inte har SWISH är denna betalningsmetod den bästa. Du anger denna betalningsmetod vid utcheckning varefter du sätter in betalningen på Pg 129 38 66 - 8 och skriver ordernumret.
 
Paypal Obs! Om kunden vill använda detta betalningssätt tillkommer en avgift motsvarande den genererade extrakostnaden. Dock minst 40 kr. Inom Sverige: 3,4 % + 3.25 SEK. Från utlandet: 3,4 % + fast avgift beroende på valuta. Avgifter för t.ex. crossborder-betalningar och valutaväxling kan tillkomma. 

Förskottsbetalning Tillämpas 1) i samband med överenskommen delbetalning vilken samtidigt utgör beställningsbekräftelse  2) vid köp som görs från utlandet. I detta fall betalar kunden överenskommet belopp till: IBAN: SE47 9500 0099 6042 1293 8668 / BIC: NDEASESS.

Företagsfaktura Denna betalningsmetod gäller endast företag och efter särskild överenskommelse. Extra faktureringskostnad om 90 kr tillkommer. 

Utlandsbetalning Vid beställningar som görs från annat land än Sverige erbjuder vi 1) Förskottsinbetalning (se denna rubrik) och 2) Paypal (se denna rubrik).

Ångerrätt Kund har rätt att ångra ett köp om:

- Det ej gått mer än 14 dagar från det att varan erhölls
- Originalförpackningen är obruten (i de fall sådan finns)
- Varan ej har använts
- Varan ej är skadad
- Varan inte är specialbeställd (som vid utnyttjande av bestyckningsgaranti)
- Varan är komplett

Vid åberopande av ångerrätt: Kontakta Bra i gasen och meddela att du önskar returnera varan. Kunden står för returkostnaden och ansvarar för varan till dess den är tillbaka hos Bra i gasen.
     Ett undantag från ångerrätten gäller munstycken! Skälet till detta är: 1) Det är näst intill omöjligt att montera/demontera ett munstycke utan att lämna spår. 2) Det är omöjligt för oss att garantera att ett returnerat munstycke inte är "modifierat". Scenariot att en kund på eget bevåg brotschat upp ett munstycke går inte att bortse ifrån. Därför tillämpar vi inte heller någon ångerrätt för munstycken. Vi är övertygade om att du som kund uppskattar denna policy.

Reklamation Om en vara eller tjänst uppvisar ett fel som är att betrakta som ursprungligt - dvs kunden har erhållit varan i detta skick - äger kunden rätt att få något av följande uppfyllt 1) varan reparerad eller tjänsten åtgärdad  2) en likvärdig felfri vara  3) avdrag på priset  4) köpet hävt. Det sistnämnda gäller endast då felet kan anses vara väsentligt. För att åberopa reklamationsrätt bör kunden inom två månader från det att produkten erhållits hört av sig till Bra i gasen och påtalat orsaken till missnöjet. Det åligger kunden att styrka att levererad vara eller tjänst ej uppfyllt vad som utlovats i köpeavtal eller överenskommelse.

Transportskada Om paketet visar tecken på transportskada ska reklamation omedelbart göras på utlämningsstället.


Vi erbjuder inga rabattavtal!