Köpvillkor
All försäljning sker över nätet. Vi erbjuder följande betalningsmetoder:             

  • SWISH
  • DIREKTBETALNING
  • PAYPAL
  • FÖRSKOTTSBETALNING
  • FÖRETAGSFAKTURA
Priser Samtliga priser är angivna inklusive svensk moms (25%). Vid försäljning till Danmark och Finland debiteras svensk moms enligt EU:s regler för distansförsäljning. Länder utanför EU betalar ingen moms.

Frakt Vi använder oss av Postnord. Beställningar som inkommit vardagar före kl 15.00 skickas i regel samma dag.

Klarna Denna betalningsmetod erbjuder vi inte längre pga förekommen anledning.

Swish är en smidig och snabb betalningsmetod. Direkt efter det att du lagt beställningen swishar du betalningen.
     Swish gör det möjligt att handla varor via direktbeställning på mail. Swishnumret till Braigasen är 123 681 90 80.

Direktbetalning För dig som vill betala direkt men inte har SWISH är denna betalningsmetod den bästa. Du anger denna betalningsmetod vid utcheckning varefter du sätter in betalningen på Pg 129 38 66 - 8 och skriver ordernumret.
 
Paypal Obs! Om du som kund vill använda detta betalningssätt tillkommer en avgift på 40:- som motsvarar den genererade extrakostnaden grundad ett genomsnittligt köpevärde.

Förskottsbetalning tillämpas i samband med beställning av varor vars värde överstiger 10.000 SEK. Förskottsbeloppet motsvarar 50% av varuvärdet och utgör samtidigt en beställningsbekräftelse.

Företagsfaktura Denna betalningsmetod riktar sig i första hand till företag. Extra faktureringsavgift om 90 SEK tillkommer. 

Utlandsbetalning Vid beställningar som görs från annat land än Sverige erbjuder vi 1) Förskottsinbetalning (se denna rubrik) och 2) Paypal (se denna rubrik).

Ångerrätt Kund har rätt att ångra ett köp om:

- Det ej gått mer än 14 dagar från det att varan erhölls
- Originalförpackningen är obruten (i de fall sådan finns)
- Varan ej har använts
- Varan ej är skadad
- Varan inte är specialbeställd (som vid utnyttjande av bestyckningsgaranti)
- Varan är komplett

Vid åberopande av ångerrätt: Kontakta Bra i gasen och meddela att du önskar returnera varan. Kunden står för returkostnaden och ansvarar för varan till dess den är tillbaka hos Bra i gasen.
     Ett undantag från ångerrätten gäller munstycken! Skälen till detta är:
1) Det är så gott som omöjligt att montera/demontera ett munstycke utan att lämna spår
2) Det är omöjligt för oss att garantera att ett returnerat munstycke inte är "modifierat". Scenariot att en kund på eget bevåg borrat upp ett munstycke kan vi inte bortse ifrån. Vi är övertygade om att du som kund uppskattar denna policy.

Reklamation Om en vara eller tjänst uppvisar ett fel som är att betrakta som ursprungligt - dvs kunden har erhållit varan i detta skick - äger kunden rätt att få något av följande uppfyllt 1) varan reparerad eller tjänsten åtgärdad  2) en likvärdig felfri vara  3) avdrag på priset  4) köpet hävt. Det sistnämnda gäller endast då felet kan anses vara väsentligt. För att åberopa reklamationsrätt bör kunden inom två månader från det att produkten erhållits hört av sig till Bra i gasen och påtalat orsaken till missnöjet. Det åligger kunden att styrka att levererad vara eller tjänst ej uppfyllt vad som utlovats i köpeavtal eller överenskommelse.

Transportskada Om paketet visar tecken på transportskada ska reklamation omedelbart göras på utlämningsstället.

Rabatt äger varje kund rätt till om det sammanlagda inköpsbeloppet under ett år uppgår till 3000:-. Du kan då ansöka om en rabattkod som ger dig 20% rabatt vid köp av framtida bestyckningsdetaljer och liknande produkter.


Ej hämtade förgasare
Inlämnade förgasare som efter utförd åtgärd och fakturering inte betalas/hämtas av kund påföres en årlig magasineringsavgift uppgående till 12% av ursprungligt fakturabelopp.


Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för Braigasen. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Denna policy omfattar de personuppgifter som du själv lämnar när du handlar av Braigasen. Utöver denna policy gäller sedvanliga köpvillkor (se ovan).


Personuppgiftsansvarig
Braigasen, org nr SE540327331001
Maskingatan 2
442 40 Kungälv  

Vilka personuppgifter samlar vi in
När du handlar av oss via webshoppen får vi tillgång till personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer, köp- och orderhistorik samt information som du själv uppger. Dessa uppgifter sparas.


Vi behandlar personuppgifter för nedanstående ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
Vi använder personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som kund.

Kundtjänstärenden
Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantifrågor.

Marknadsföring
Vi sparar personuppgifter i syfte att kunna skicka nyhetsbrev - om du själv har godkänt detta - samt erbjudanden via e-post eller post.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi sparar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar köp- och orderhistorik så länge som krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Så även uppgifter relaterade till reklamationer. Uppgifter i marknadsföringssyfte sparas till dess du begär att inte längre vill ta del av nyhetsbrev och/eller erbjudanden.

Dina rättigheter
Vi svarar på vilken som helst begäran med avseende på dina rättigheter som kund senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall: 

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
  • Vi har behandlat dina personuppgifterna på ett olagligt sätt
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

 

 

MOBIL
0706-958903

EMAIL
info@braigasen.com

POSTADRESS
Maskingatan 2, 442 40 Kungälv, Sverige

Momsreg.nr SE540327331001