Puch


Tänk på att nedanstående förgasare inte är bestyckade specifikt för just din moped. I de flesta fall krävs justering av bestyckningen.

.