Drive by
Misstänker du fel på förgasaren? Kom förbi med din hoj! Vi lyssnar både på dig och på motorn och delar med oss av våra synpunkter. Tidåtgång ca 15 min.
Pris 300:-. Obs! Tidsbokning! Vi utför följande arbeten:
Mikunis eftermarknadsmodeller samt Suzuki Intruder VL1500
Keihins eftermarknadsmodeller samt Harley-Davidson CV40* Vi tar emot förgasare för ultraljudstvätt förutsatt att de är nedplockade i sina minsta beståndsdelar. Kontakta oss för närmare information!


------------------------------------------------

 


Etanol-konvertering?

Läs mer om etanol

------------------------------------------------

Nedanstående tjänst är inte tillgänglig för tillfället

ACD

Advanced Carburetor Diagnosis
 

Vad är ACD?
ACD är ett ypperligt sätt att kontrollera att  förgasarbestyckningen är den rätta. ACD rekommenderas om du:

 • Monterat en förgasare som är ny för motorn ifråga

 • Öppnat upp "luft o buller"

 • Portat/trimmat/modifierat motorn

 • Planerar att bänka hojen (... då slipper du ägna tid åt att bestycka om och tjänar bänktid.


Hur går diagnosen till?
Vi kopplar in följande sensorer (utan att göra åverkan på hojen): lambdasond (AFR), trottelsensor (TPS), vakuumsensor (MAP), och varvtalsgivare (RPM). Informationen samlas in under körning och lagras i ett datorchip. När du kommit tillbaka från körningen kan vi med hjälp av ett lättöverskådligt diagram på skärmen tydligt se vad som händer vid olika gaspådrag, varvtal och belastningar. Denna information hjälper oss att identifiera den förgasarkrets som eventuellt behöver bestyckas om.
 

Fördelarna med ACD

 • Du behöver inte svetsa fast något på din kromade avgaskrök

 • Du bestämmer själv platsen för testkörningen, hos oss, hos dig eller på tävlingsbanan

 • Du får exakt bestyckningsstatus i förhållande till aktuella förhållanden (temp, luftfuktighet, höjd)

 • ACD Fungerar på alla bränslen: bensin, etanol eller metanol

 • Informationen som lagras under testkörningen är tillförlitligare den du får från en rullande landsväg

 • Samkörning av AFR, TPS, RPM och MAP garanterar rätt diagnos

 • Du spar in dyrbar bänktid genom att ha bestyckningen rätt från början

 • ACD lämpar sig speciellt för svårbänkade fordon


Optimalt för tävling
Olika banor ställer olika krav på förgasarbestyckning (höjd över havet, luftfuktighet och temp, underlag m.m.). Med hjälp av ACD kan du försäkra dig om  att bestyckningen är rätt vid varje tävling.