Förgasarservice
Vi tar emot nästan alla typer av MC-förgasare för ombestyckning, synkning, diagnos och renovering. Obs! Endast förgasare mottages - vi mekar inte MC!


Märkesbundna OEM-förgasare kräver att du själv bifogar de nödvändiga rep.satserna. Läs mer här.

 

Drive by - soundcheck
Obs! Endast efter avtalad tid. Du kommer förbi med din hoj och vi lyssnar på motor (och ägare) och säger vad vi tror om eventuella förgasarproblem. Pris ..... 300 kr

Ombestyckning
Vi ombestyckar alla förgasare som har munstycken som ingår i vårt ordinarie Mikuni/Keihin sortiment. I övriga fall måste kunden själv bifoga erfoderliga munstycken. Nedanstående priser är exkl munstycken.
Pris enkelförgasare ......................  400 kr
Pris dubbla förgasare ....................... 600 kr
Pris brygga om tre ................................ 700 kr
Pris brygga om fyra ................................. 800 kr
Pris brygga om sex ................................. 1.000 kr

Diagnos + åtgärd
Demontering och inspektion av förgasare samt byte av trasigt och slitet. Om förgasaren kräver grovrengöring innan något arbete kan utföras utgår avgift*. Kostnad för delar tillkommer. Se röd text ovan.
Pris enkelförgasare ......................
 fr 
900 kr
Pris dubbla förgasare .................. fr 1.300 kr
Pris brygga om tre .......................... fr 1.700 kr
Pris brygga om fyra ........................... fr 2.100 kr
Pris brygga om sex .............................. fr 2.700 kr

Renovering
Innefattar demontering, diagnos, åtgärd, ultraljudstvätt och ihopmontering. Om förgasaren kräver grovrengöring innan något arbete kan utföras utgår avgift (se nedan). Alla bryggor splittas. Obs! Tänk på att ultraljudstvätt inte är en skönhetsbehandling - den gör förgasaren ren, inte  nödvändigtvis som ny. Kostnad för eventuella delar tillkommer. Se röd text ovan.
Pris enkelförgasare .............
 fr 
1.200 kr
Pris dubbla förgasare ............. fr 1.700 kr
Pris brygga om tre ..................... fr 2.300 kr
Pris brygga om fyra ...................... fr 2.900 kr
Pris brygga om sex .......................... fr 3.600 kr

Övriga arbeten
Lagning av avbruten flottörstolpe ......... 
1.200 kr
Gänglagning (5 och 6 mm helicoil) per hål ... 280 kr

För övriga arbeten utgår debitering med  470 kr/tim


*Om förgasaren måste grovrengöras innan vi kan påbörja arbetet debiterar vi mellan 300 och 500 kr (beroende på enkelförgasare eller en brygga). Ledtråd: Vågar du lägga den på huvudkudden?Leveransadress:

Braigasen,  Maskingatan 2,  442 40 KungälvEtanol-konvertering

Vi utför inga etanol-konverteringar för tillfället

Läs mer om etanol


 

ACD
Advanced Carburetor Diagnosis
 

Vad är ACD?
ACD är ett det säkraste sättet att kontrollera din förgasares bestyckning. Många kör - utan att veta om det - med för fet bränsleblandning vilket resulterar i dålig bränsleekonomi, sämre motoreffekt och onödiga utsläpp. ACD rekommenderas om du:

 • monterat en ny förgasare

 • bytt luftfilter eller ljuddämpare

 • portat/trimmat

 • tänkt att bänka (... ACD spar in dyrbar tid på bänken


Hur går diagnosen till?
Utan att göra åverkan på motorcykeln kopplas sensorer in som mäter lambdavärde (AFR), trottelöppning (TPS), belastning (MAP), och varvtal (RPM). Denna information samlas in under körning och lagras i ett datorchip. När du kommit tillbaka från testkörningen stoppas chippet in i datorn vars programvara gör att du får upp ett lättöverskådligt diagram på skärmen. Här ser du tydligt vad som händer vid olika gaspådrag och belastningar. Med denna information är det sedan lätt att veta hur man ska bestycka.
 

Fördelarna med ACD

 • Du behöver inte svetsa på någon lambdasensor på din kromade avgaskrök

 • Du bestämmer själv platsen för testkörningen, hos oss, hos dig eller på tävlingsbanan

 • Du får exakt bestyckningsstatus i förhållande till aktuella förhållanden (temp, luftfuktighet, höjd)

 • ACD Fungerar på alla bränslen: bensin, etanol eller metanol

 • Informationen som lagras under testkörningen är långt mer tillförlitlig än vad en rullande landsväg kan erbjuda

 • Samkörning av olika parametrar eliminerar feltolkning

 • Du spar in dyrbar tid på bänkning genom att bestycka rätt i förväg

 • ACD lämpar sig speciellt för svårbänkade fordon


Optimalt för tävling
Olika banor ställer olika krav på förgasarbestyckning (höjd över havet, underlag m.m.), så även förutsättningarna från dag till dag (luftfuktighet och temperatur). Med hjälp av ACD garanteras att bestyckningen är optimal inför varje tävling.